Hotel Medena

O nama

Tvrtka: HOTEL MEDENA d.d.
Sjedište: Seget Donji
Sudski registar: Trgovački sud u Splitu
MBS: 060000654
MB: 00302333
OIB: 15293296133

Glavni račun:
2330003-1100048611, Societe Generale-Splitska banka d.d.

Ostali računi:
2360000-1101449793, Zagrebačka banka d.d.
2340009-1110084222, Privredna banke d.d.
2390001-1100027615, Hrvatska poštanska banka d.d.

Temeljni kapital: 118.140.000,00 kuna – uplaćen u cijelosti
Broj dionica: 393.800 dionica nominalnog iznosa 300,00 kuna
Jedini član uprave-direktor Jakov Validžić, dipl.oec.
Predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Vukman

Kontakt

Recepcija:
Tel: +385 21 880 588


Odjel prodaje:
Tel: +385 21 555 949
E-mail: sales@hotelmedena.com
E-mail: info@hotelmedena.com

Lokacija

Lokacija


Hrvatskih értava bb. HR-21218 Seget Donji

Rezervacije

  • Datum dolaska(*)
  • Noći(*)
  •  
  • Pristupni kŰd (opcija):
  • View / Cancel Booking »

Mapa Weba